ประเภท
ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร
Prepress Solution co.,ltd. Office (+66)2-736-1990 (+66)2-736-1880
อิทธิพัทธ์ กิจเต่ง Managing Director (+66)87-801-8998 (+66)2-736-1880
สุวัฒน์ วรรณุสิทธิ์ Sale Manager (66)86-536-8000 (66)2-736-1880
หฤทัย สิริสินวิบูลย์ Sale (+66)80-201-0238 (+66)2-736-1880